Maak van je school een groene oase

Je weg naar een groene speelplaats
Het groenblauwe netwerk uitbreiden

Regionale Landschappen

Commencé en : 2024

Projet par : Regionale Landschappen

Commencé en : 2024

Het project

Met dit proefproject wil provincie Antwerpen scholen ondersteunen in het ontharden en vergroenen van speelplaatsen. Binnen dit project bekijken we op maat van de school wat haalbaar is en stel je zelf je vergroeningspakket samen! Kiezen jullie voor (fruit)bomen en hagen? Of wordt jullie speelplaats een bruisende speeloase met een tegeltuintje, insectenhotel en een snoepstruik?

Site du projet

Provincie Antwerpen

Contribution(s)

Coût du projet

10.000 - 50.000 €

Participant(s)

Provincie Antwerpen zorgt voor de middelen en coördinatie, de Antwerpse Regionale Landschappen helpen je bij de uitvoering. Deelnemen kan daardoor enkel voor scholen waarvan de stad, gemeente of district aangesloten is bij een Regionaal Landschap. MOS doet begeleiding op de scholen rond het draagvlak en de integratie van vergroening in de schoolwerking (wat kunnen we met dat groen: kinderen betrekken, meenemen in de lessen). + deelnemende scholen

Hoe worden de criteria van de doelstelling ingevuld?

Gebouwen en infrastructuren

Inheemse vegetatie, veel bijkomende vergroening.

Initiatives éventuelles à laquelle le projet participe :
Non, mon projet ne fait partie d'aucune des initiatives mentionnées ci-dessus

Maintenance à long terme

Deelnemende scholen garanderen dat realisaties voor een minimum van 10 jaar behouden blijven.

Voordelen

Het educatieve luik + het creëeren van een breed draagvlak (ouders komen bv ook helpen aanplanten).

Andere projecten in verband met de doelstelling "Gebouwen en infrastructuren"

Er zijn nog geen andere projecten in dit gebied.
Aarzel niet om er een voor te stellen!

NL