As 1 - Het groenblauwe netwerk uitbreiden

Stedelijke en voorstedelijke gebieden

Tegen 2030 hebben 120 000 ha stedelijke en voorstedelijke gebieden een netto-positieve impact op de biodiversiteit.

Het (opnieuw) natuurlijk inrichten van een zone door het creëren van biodiversiteitsrijke gebieden levert groenblauwe bouwstenen op en helpt het versnipperde ecologische netwerk opnieuw te verbinden. Dit is mogelijk door in steden nieuwe 'pocketparken', postzegelbossen, groenblauwe infrastructuur en koelte-eilanden te creëren, door hagen te planten, waterrijke gebieden te herstellen, nieuwe natuurreservaten op te richten, bomen te planten, vijvers aan te leggen, gronden te kopen om er de natuur te herstellen, rivierbeddingen en kustduinen te beschermen, kust- en mariene habitats in stand te houden, enz.

Dit is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar zorgt daarnaast o.m. voor minder hitte-eilanden, een betere luchtkwaliteit, gereguleerde waterstromen, meer CO²-opslag, een betere gezondheid en een vlottere toegang tot de nabije natuur.

Wat moet er worden bereikt?

  • Herstel en instandhouding van de biodiversiteit
  • Herstel en verbetering van de connectiviteit van het ecologisch netwerk
  • Inrichten van nieuwe biodiverse groene en blauwe zones
  • Stedelijke en voorstedelijke gebieden (opnieuw) natuurlijk inrichten

Criteria die in de vrijwillige engagementen tot uiting moeten komen:

  • De specifieke ecologische kenmerken van het gebied respecteren en/of verbeteren (bv.: de topografie, het landschapstype, de plaatselijke fauna en flora respecteren,...).
  • Zorgen voor een aangepast beheer dat gunstig is voor de biodiversiteit (bv. herwilderen en beperkt maaien van parken, tuinen, bermen, vijvers, geen chemische producten,...)
  • Zo veel mogelijk "natuurlijkheid"/zo weinig mogelijk verandering van het oorspronkelijke landschap (landschap, kwaliteit van het water, van de bodem,...)
  • De aanpassingen in het omliggende gebied en milieu integreren
  • Desgevallendlokale soorten, subsoorten gebruiken die veerkrachtiger en beter bestand tegen klimaatverandering zijn

Voorbeeldprojecten "Stedelijke en voorstedelijke gebieden"

Wil je je aansluiten bij dit engagement?

Ben jij ook klaar om in actie te komen?
Sluit je aan bij deze zaak en help ons ons doel te bereiken.
NL