Belgische Biodiversiteitsalliantie

2 assen – 10 doelstellingen

Actie ondernemen voor biodiversiteitskwesties in België

De engagementen zijn gestructureerd rond een reeks van tien doelstellingen die de belangrijkste kwesties inzake biodiversiteit in België weerspiegelen.

Voor elk van deze twee assen werden vijf gekwantificeerde doelstellingen ontwikkeld. Ze vormen een ambitieus maar realistisch kader, gebaseerd op bestaande doelstellingen op nationaal en Europees niveau.

Voor elk van de doelstellingen worden criteria aangereikt om de verbintenissen te valideren en op te volgen.

AS 1

Het groenblauwe netwerk in, rondom en tussen steden uitbreiden

AS 2

De Belgische productie en consumptie biodiversiteitsvriendelijker maken

AS 1 : Het groenblauwe netwerk in, rondom en tussen steden uitbreiden

België is een sterk verstedelijkt land wat leidt tot de versnippering van groene en blauwe open ruimten in, tussen en door stedelijke en voorstedelijke gebieden. Dit heeft een invloed op de directe omgeving en haar bewoners: diersoorten die geen toegang hebben tot een voedsel- of nestplaats, doorgesneden trekroutes, verminderde oppervlakte van natuurlijke habitats, enz.

Dit wordt steeds meer als een kritiek probleem erkend. Het is duidelijk nodig om de groenblauwe netwerken in, rond en tussen de stedelijke en voorstedelijke gebieden prioritair te versterken om socio-economische en milieu-uitdagingen aan te pakken. Een uitbreiding van het groenblauwe netwerk in België zal ook concrete ecologische en socio-economische oplossingen opleveren, met name op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, waterbeheer, bodemerosie en luchtverontreiniging.

Het heeft ook grote socio-economische gevolgen:

  • minder efficiënte essentiële dienstverlening;
  • grote afhankelijkheid van individuele vervoersmiddelen, hetgeen o.m. leidt tot beperkte ruimte voor natuur en water;
  • vaak ongunstige milieu- en gezondheids-omstandigheden;
  • stijgende competitie voor de overgebleven ruimte voor landbouw-, industrie- of woonbestemming.

De vijf doelstellingen van AS 1 :

Stedelijke en voorstedelijke gebieden

1. Stedelijke en voorstedelijke gebieden

Tegen 2030 hebben 120 000 ha stedelijke en voorstedelijke gebieden een netto-positieve impact op de biodiversiteit.

2. Gebouwen en infrastructuren

Tegen 2030 hebben 1.500 gebouwen en 20% van de stedelijke en voorstedelijke infrastructuur een netto-positieve impact op de biodiversiteit.

Gebouwen en infrastructuren
Bed and Breakfasts pour pollinisateurs sauvages

3. Bed & breakfasts voor wilde bestuiverssoorten

Tegen 2030 zijn er 2.000 bed and breakfasts beschikbaar voor wilde bestuiverssoorten in stedelijke en voorstedelijke gebieden.

4. Natuurgebaseerde oplossingen

Tegen 2030 worden 1.000 natuurgebaseerde oplossingen toegepast in stedelijke en voorstedelijke gebieden om in het bijzonder het waterbeheer, de bodemdegradatie en klimaatadaptatie en -mitigatie aan te pakken.

Natuurgebaseerde oplossingen
Ecologische connectiviteit

5. Ecologische connectiviteit

Tegen 2030 4.000 km lineaire infrastructuur tussen stedelijke en voorstedelijke gebieden en 10.000 km landschapselementen beheren om de ecologische connectiviteit doorheen het grondgebied te verbeteren.

AS 2 : De Belgische productie en consumptie biodiversiteitsvriendelijker maken

België heeft een grote ecologische voetafdruk en een grote negatieve impact op biodiversiteit: dit is toe te schrijven aan de specifieke productie- en consumptiepatronen, hoge in-, uit- en doorvoervolumes en de bevolkingsdichtheid. Deze productie- en consumptiepatronen hebben een impact op het Belgische grondgebied maar ook in het buitenland, aangezien België een belangrijk invoerland is van grondstoffen en producten. Dit resulteert in verlies, versnippering en degradatie van habitats en ecosystemen - zoals bossen, savannes, waterrijke gebieden en mangrovebossen - zowel in binnen- als buitenland.
De Belgische consumptie en productie moeten de omslag maken naar meer biodiversiteitsvriendelijke patronen en ook de impact op de biodiversiteit in rekening brengen, om de diverse economische sectoren een duurzamer en veerkrachtiger karakter te geven. Deze omslag zal de biodiversiteit in België en het buitenland ten goede komen, wat uiteindelijk leidt tot gezamenlijke voordelen voor alle betrokkenen.

De vijf doelstellingen van AS 2:

Stedelijke en voorstedelijke gebieden

1. Gewassen en dierlijke producten

Tegen 2030 moeten jaarlijks 8.000.000 ton gewassen en 3.500.000 ton dierlijke producten die beschikbaar zijn op de Belgische markt lokaal geproduceerd en ten minste biodiversiteitsneutraal zijn.

2. Primaire productiegebieden

Tegen 2030 moet ten minste 500.000 ha voor primaire productie in België biodiversiteitsneutraal zijn.

Primaire productiegebieden
Ingevoerde primaire grondstoffen

3. Ingevoerde primaire grondstoffen

Tegen 2030 moet ten minste 38.500.000 ton/jaar van de ingevoerde primaire grondstoffen in België biodiversiteitsneutraal geproduceerd zijn.

4. Voedseloverschotten

Tegen 2030 wordt jaarlijks 435.000 ton aan voedseloverschotten geconsumeerd, gerecupereerd of herverdeeld.

Voedseloverschotten
Financiële stromen

5. Financiële stromen

Tegen 2030 houden 150 publieke en private entiteiten in hun strategieën rekening met de risico's en kansen met betrekking tot biodiversiteit en worden hun financiële stromen gericht op projecten die de biodiversiteit respecteren.

Klaar om actie te ondernemen?

Laten we samen onze doelen bereiken!

Partners

Embuild Vlaanderen Logo

Universiteit Hasselt

Embuild Vlaanderen Logo

Jane Goodall Institute Belgium

Embuild Vlaanderen Logo

Leefmilieu Brussel - Bruxelles Environnement

Embuild Vlaanderen Logo

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement

Embuild Vlaanderen Logo

Regionale Landschappen

Embuild Vlaanderen Logo

Agentschap Natuur en Bos

Embuild Vlaanderen Logo

Instituut Natuur-en Bosonderzoek

Embuild Vlaanderen Logo

Vlaams Bijeninstituut

Embuild Vlaanderen Logo

De Bosgroepen

Be Biodiversity Logo

Belgian Biodiversity Platform

Embuild Vlaanderen Logo

The Shift

Embuild Vlaanderen Logo

Vlaamse Landmaatschappij

NL