Belgische Biodiversiteitsalliantie

Tools & links

Links

Convention on Biological Diversity Logo

CBD

De Conventie over Biologische Diversiteit (CBD), ondertekend door 150 regeringsleiders tijdens de Rio Earth Summit in 1992, is toegewijd aan het bevorderen van duurzame ontwikkeling.
Mobiliser les entrepreneurs et les citoyens-consommateurs pour favoriser un déplacement des marchés vers des produits et une consommation plus respectueux de la biodiversité et des services écosystémiques.

Il est urgent de changer et d’agir afin de sauvegarder la vie sur notre terre et par là-même nos vies. Agissez avec nous. Chaque geste compte car c’est l’addition de toutes nos initiatives qui fera la différence.

Tools

BiodiversiTree is een tool die gefinancierd wordt door de federale overheid en de 3 gewesten, en wetenschappelijke steun krijgt van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).

Het Brussels Gewest heeft in het kader van het Natuurplan 2016-2020 een reeks referentie-instrumenten ontwikkeld voor het ecologisch beheer van groene ruimten (parken, tuinen, bermen, oevers, enz.).

Initiatieven die aan de criteria van de objectieven voldoen

Initiatieven die voldoen aan de criteria van de doelstellingen van as 1 : Het groenblauwe netwerk uitbreiden

Initiatieven die voldoen aan de criteria van de doelstellingen van as 2 : Biodiversiteitsvriendelijke productie en consumptie

Partners

Embuild Vlaanderen Logo

Universiteit Hasselt

Embuild Vlaanderen Logo

Jane Goodall Institute Belgium

Embuild Vlaanderen Logo

Leefmilieu Brussel - Bruxelles Environnement

Embuild Vlaanderen Logo

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement

Embuild Vlaanderen Logo

Regionale Landschappen

Embuild Vlaanderen Logo

Agentschap Natuur en Bos

Embuild Vlaanderen Logo

Instituut Natuur-en Bosonderzoek

Embuild Vlaanderen Logo

Vlaams Bijeninstituut

Embuild Vlaanderen Logo

De Bosgroepen

Be Biodiversity Logo

Belgian Biodiversity Platform

Embuild Vlaanderen Logo

The Shift

Embuild Vlaanderen Logo

Vlaamse Landmaatschappij

NL