As 1 - Het groenblauwe netwerk uitbreiden

Ecologische connectiviteit

Tegen 2030 4.000 km lineaire infrastructuur tussen stedelijke en voorstedelijke gebieden en 10.000 km landschapselementen beheren om de ecologische connectiviteit doorheen het grondgebied te verbeteren.

De kwaliteit van het Belgische groenblauwe netwerk is afhankelijk van zijn ecologische integriteit en connectiviteit. Infrastructuur (spoorwegen, wegen, snelwegen, rivieren/kanalen, parkings, enz.) is een belangrijke oorzaak van de versnippering van het ecologisch netwerk en die versnippering heeft een enorme impact op de biodiversiteit. Naast acties om de groene en blauwe ruimten in stedelijke en voorstedelijke gebieden te verbeteren, is het ook belangrijk te zorgen dat die gebieden op een kwalitatieve manier verbonden zijn in, buiten en tussen steden, terwijl tegelijkertijd het biodiversiteitsaspect wordt geïntegreerd in het beheer en de ontwikkeling van de infrastructuur. Door de hinderpalen voor de connectiviteit weg te nemen, zal ook de kwaliteit van het netwerk verbeteren.

Zo kan de ecologische connectiviteit tussen grote parken, over grenzen heen en tussen gewesten worden verbeterd door hagen en landschapselementen aan te planten, rivierbeddingen te herstellen of ecoducten te bouwen over wegen en spoorwegen. Landschapselementen zoals hagen, bomen en vrij stromende rivieren vormen ook belangrijke componenten van ecologische connectiviteit en kunnen zorgen voor veilige routes voor diverse soorten.

Deze nieuwe verbindingselementen zullen de verplaatsing van dier- en plantensoorten tussen verschillende zones vergemakkelijken en veiliger maken, terwijl het groenblauwe netwerk in België wordt versterkt.

Wat moet er worden bereikt?

 • Herstel en instandhouding van de biodiversiteit
 • Herstel en verbetering van de connectiviteit van het ecologisch netwerk
 • Hinderpalen voor ecologische connectiviteit vermijden en tot een minimum beperken
 • Biodiversiteitsvriendelijke infrastructuur (voor zowel nieuwe als bestaande infrastructuur)
 • Biodiverse landschapselementen
 • Biodiversiteitsoverwegingen integreren in ruimtelijke ordening

Criteria die in de vrijwillige engagementen tot uiting moeten komen:

 • De veilige migratie van dier- en/of plantensoorten doorheen de verschillende gebieden van het groenblauwe netwerk vergemakkelijken
 • Desgevallendlokale soorten, subsoorten gebruiken die veerkrachtiger en beter bestand tegen klimaatverandering zijn
 • Herstellen en/of bevorderen van biodiverse landschapselementen (bv.: bomen, hagen, bloemen, rivieren,...) langs lineaire infrastructuren (bv.: wegen, spoorwegen,...)
 • De specifieke ecologische en milieukwaliteiten van het gebied respecteren en/of verbeteren
 • De aanpassingen in het omliggende gebied en milieu integreren
 • De aanpassingen ecologisch beheren (bv.: niet-gebruik of doordacht gebruik van pesticiden,…)

Voorbeeldprojecten "Ecologische connectiviteit"

Wil je je aansluiten bij dit engagement?

Ben jij ook klaar om in actie te komen?
Sluit je aan bij deze zaak en help ons ons doel te bereiken.
NL