As 1 - Biodiversiteitsvriendelijke productie en consumptie

Financiële stromen

Tegen 2030 houden 150 publieke en private entiteiten in hun strategieën rekening met de risico's en kansen met betrekking tot biodiversiteit en worden hun financiële stromen gericht op projecten die de biodiversiteit respecteren.

Biodiversiteitsverlies houdt een fysiek, reputatie- en transitierisico in voor financiële instellingen. Hoewel reeds erkend m.b.t. klimaatverandering, worden dezelfde risico's als het gaat om biodiversiteit nog steeds ruimschoots over het hoofd gezien in de financiële sector. Financiële instellingen kunnen hun bijdrage tot biodiversiteit op twee manieren verbeteren:

"Financing the green" : projecten en initiatieven die biodiversiteit ondersteunen integreren in de investeringsportfolio's. Groene en biodiversiteitsvriendelijke activiteiten financieren is essentieel om biodiversiteit te ondersteunen en is een hefboom om de economie veerkrachtiger te maken na de COVID-19-crisis. De financiële sector heeft een specifieke rol om zowel publieke als particuliere investeringen een zetje in een bepaalde richting te geven, gezien de aldus verkregen risicoverlaging. Uit heel wat milieu- en socio-economisch onderzoek blijkt immers het risico voor de spelers uit de financiële sector als ze hun portfolio's niet meer proactief gaan vergroenen. De sector heeft er bijgevolg alle baat bij om actief mee te werken aan de omslag in die richting.

"Greening the finance": zorgen dat de financiering zelf groen en biodiversiteitsvriendelijk is, is ook een relevante manier om biodiversiteit te ondersteunen, en misschien zelfs doeltreffender. Dit zorgt ervoor dat biodiversiteit gemeengoed wordt in financiële producten, zoals dit al wordt toegepast voor het klimaat in meerdere centrale en supranationale banken.

Door biodiversiteit te integreren in de financiële sector zal de bezorgdheid voor biodiversiteit in alle sectoren integreren en worden biodiversiteitsvriendelijke activiteiten gepromoot. De deelname van de financiële sector is essentieel om de wezenlijke veranderingen die onze maatschappij nodig heeft mogelijk te maken.

Wat moet er worden bereikt?

 • Instandhouding, herstel en duurzaam gebruik van biodiversiteit en haar componenten
 • Rechtstreekse en onrechtstreekse schadelijke effecten voor biodiversiteit van de financiële sector beperken
 • Biodiversiteitskwesties integreren in de financiële sector
 • Toename van de financiering van biodiversiteitsvriendelijke projecten en activiteiten
 • Biodiversiteitsvriendelijke financiering en financieringsinstrumenten gemeengoed maken

Criteria die in de vrijwillige engagementen tot uiting moeten komen:

 • De door investeringen veroorzaakte milieuschade beperken: afschaffing en/of geleidelijke stopzetting van schadelijke investeringen, uitsluiting van projecten wanneer die schadelijk zijn voor de biodiversiteit,...
 • De financiële middelen die schade aan de biodiversiteit veroorzaken heroriënteren naar investeringen die de biodiversiteit ondersteunen
 • Alternatieve financiële instrumenten voor de biodiversiteit ontwikkelen en bevorderen (bv.: lagere hypotheken/leningen toekennen die de overgang van bedrijven bevorderen; beleggingsproducten die zijn gericht op groene investeringen;...).
 • Milieu- en biodiversiteitsvriendelijke initiatieven en projecten financieren
 • De traceerbaarheid en de transparantie van investeringen garanderen en aantonen
 • De portefeuilles afstemmen op internationale/Europese/nationale biodiversiteitsdoelstellingen
 • De financiering van de biodiversiteit en van de klimaatverandering aan elkaar koppelen (bij elke klimaatinvestering moet rekening worden gehouden met de uitdagingen op het vlak van biodiversiteit)
 • De milieu-uitdagingen m.b.t. de biodiversiteit in de projecten/maatregelen integreren die de entiteit ontwerpt/uitvoert (bv.: rekening houden met de biodiversiteit bij het bouwen/renoveren van gebouwen zowel wat de gronden als de gebruikte materialen betreft,...)
 • De commercialisatie van sommige producten koppelen aan ESC-normen (sociale, milieu- en governancecriteria)/duurzaamheid/biodiversiteit
 • Partners en klanten vragen om een transparante en financiële strategie te hanteren die de biodiversiteit bevordert

Voorbeeldprojecten "Financiële stromen"

Er zijn nog geen projecten voor deze doelstelling.

Aarzel niet om suggesties te doen.

Wil je je aansluiten bij dit engagement?

Ben jij ook klaar om in actie te komen?
Sluit je aan bij deze zaak en help ons ons doel te bereiken.
NL