As 1 - Biodiversiteitsvriendelijke productie en consumptie

Ingevoerde primaire grondstoffen

Tegen 2030 moet ten minste 38.500 000 ton/jaar van de ingevoerde primaire grondstoffen in België biodiversiteitsneutraal geproduceerd zijn

Om de impact van de Belgische ecologische voetafdruk buiten de landgrenzen te verminderen, is het van belang de bevoorradingsketens te vergroenen en biodiversiteitskwesties te integreren in de bevoorradingsketens. Een mogelijke optie is om het marktaandeel te verhogen van biodiversiteitsvriendelijk of -neutraal geproduceerde importgoederen (fairtrade, ontbossingsvrij, positieve impact op de biodiversiteit, enz.). Een andere optie is om minder goederen met een grote ecologische en sociale voetafdruk in te voeren.

Wat moet er worden bereikt?

 • Duurzaam gebruik, instandhouding en herstel van de biodiversiteit en haar componenten in het buitenland
 • Schadelijke impact op biodiversiteit in het buitenland van in België ingevoerde producten verminderen
 • Biodiversiteitskwesties integreren in het invoerbeleid en de invoeractiviteiten
 • Biodiversiteitsvriendelijke bevoorradingsketens promoten
 • De beschikbaarheid van biodiversiteitsvriendelijke primaire grondstoffen op de Belgische markt verbeteren
 • Transparantie en rapportering over invoer verbeteren

Criteria die in de vrijwillige engagementen tot uiting moeten komen:

Producten invoeren:

 • Die zijn verkregen via productiemethodes die rekening houden met de biodiversiteit: geen ontbossing, duurzaam landgebruik, agro-ecologie, geen gebruik van chemische producten zoals pesticiden/meststoffen,...
 • Die zijn verkregen via productiemethodes die de specifieke ecologische en milieukwaliteiten van het gebied respecteren
 • Die zijn verkregen via productiemethodes die gebaseerd zijn op zo veel mogelijk "natuurlijkheid"/zo weinig mogelijk verandering van het omringende milieu (landschap, waterkwaliteit, bodem,…)
 • Die zijn verkregen via productiemethodes die de bescherming van blauwe en groene gebieden bevorderen door de uitbreiding van het grondgebruik te beperken
 • Waarvan de productiemethodes in het omringende milieu geïntegreerd zijn (bv.: de ecologische continuïteit bevorderen) om de negatieve impact ervan op de grond te beperken
 • Waarvan de traceerbaarheid op lange termijn kan worden gegarandeerd: transparantie van de toeleveringsketens en terbeschikkingstelling van de informatie bij de consumenten

Voorbeeldprojecten "Ingevoerde primaire grondstoffen"

Er zijn nog geen projecten voor deze doelstelling.

Aarzel niet om suggesties te doen.

Wil je je aansluiten bij dit engagement?

Ben jij ook klaar om in actie te komen?
Sluit je aan bij deze zaak en help ons ons doel te bereiken.
NL