Maak van je school een groene oase

Je weg naar een groene speelplaats
Expanding the green-blue network

Regionale Landschappen

Commencé en : 2024

Projet par : Regionale Landschappen

Commencé en : 2024

Project

Met dit proefproject wil provincie Antwerpen scholen ondersteunen in het ontharden en vergroenen van speelplaatsen. Binnen dit project bekijken we op maat van de school wat haalbaar is en stel je zelf je vergroeningspakket samen! Kiezen jullie voor (fruit)bomen en hagen? Of wordt jullie speelplaats een bruisende speeloase met een tegeltuintje, insectenhotel en een snoepstruik?

Site du projet

Provincie Antwerpen

Contribution(s)

Coût du projet

10.000 - 50.000 €

Participant(s)

Provincie Antwerpen zorgt voor de middelen en coördinatie, de Antwerpse Regionale Landschappen helpen je bij de uitvoering. Deelnemen kan daardoor enkel voor scholen waarvan de stad, gemeente of district aangesloten is bij een Regionaal Landschap. MOS doet begeleiding op de scholen rond het draagvlak en de integratie van vergroening in de schoolwerking (wat kunnen we met dat groen: kinderen betrekken, meenemen in de lessen). + deelnemende scholen

How are the criteria met?

Buildings and infrastructures

Inheemse vegetatie, veel bijkomende vergroening.

Initiatives éventuelles à laquelle le projet participe :
Non, mon projet ne fait partie d'aucune des initiatives mentionnées ci-dessus

Maintenance à long terme

Deelnemende scholen garanderen dat realisaties voor een minimum van 10 jaar behouden blijven.

Benefits

Het educatieve luik + het creëeren van een breed draagvlak (ouders komen bv ook helpen aanplanten).

Other projects linked to the objective "Buildings and infrastructures"

There are no other projects in this area as yet.
Don't hesitate to suggest one!

EN