Belgische Biodiversiteitsalliantie

Projecten

Vrijwillige engagementen

Biodiversiteit, de basis van alle leven, gaat in een alarmerend tempo verloren en dit vormt een bedreiging voor de ecologische, sociale, economische en spirituele dimensie van alle samenlevingen wereldwijd. Het ombuigen van deze biodiversiteitsverliescurve is essentieel en hoogdringend voor het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, voor het verwezenlijken van de transitie naar natuurpositieve en veerkrachtige samenlevingen en bovenal voor de toekomst van de mensheid.

De Belgische Biodiversiteitsalliantie wil op een concrete manier de Belgische samenleving mobiliseren om het biodiversiteitsverlies in België en daarbuiten te bestrijden via vrijwillige verbintenissen.

De indirecte en directe sturende krachten en drukfactoren voor de biodiversiteit zijn welbekend en moeten centraal staan bij alle verdere inspanningen om de biodiversiteit in stand te houden en duurzaam te gebruiken. Dit vergt toegewijde inspanningen in de gehele samenleving en is afhankelijk van samenwerking op alle niveaus en tussen alle sectoren.

Op deze pagina vindt u enkele succesvolle voorbeelden van projecten en acties voor biodiversiteit. Deze rubriek vestigt de aandacht op bestaande initiatieven. Zo willen we een bredere aanvaarding en medewerking buiten de biodiversiteitsgemeenschap bereiken.

Projecten en initiatieven

Klaar om actie te ondernemen?

Laten we samen onze doelen bereiken!

Waar te beginnen?

Lees meer over de twee belangrijkste gebieden en de 10 doelstellingen waarop je actie kunt ondernemen.

AS 1

Het groenblauwe netwerk in, rondom en tussen steden uitbreiden

AS 2

De Belgische productie en consumptie biodiversiteitsvriendelijker maken

NL