Belgische Biodiversiteitsalliantie

Onze geschiedenis

De Belgische Biodiversiteitsalliantie

De Belgische Biodiversiteitsalliantie (BBA) brengt publieke en private partners samen die dezelfde visie en doelstelling delen: een gemeenschappelijk platform bieden voor concrete bijdragen van publieke en private actoren in België.

De BBA wil de hele Belgische samenleving inspireren en mobiliseren in de strijd tegen het verlies aan biodiversiteit. De Alliantie wil iedereen samenbrengen die in ons land acties onderneemt om de biodiversiteit te beschermen, te herstellen en duurzaam te gebruiken.

De BBA is een onafhankelijke alliantie. Het bestuur ervan berust op de wil van de partners. Het wordt ondersteund door een secretariaat via een vereniging zonder winstoogmerk.

Het netwerk van acties en initiatieven in heel België zal bijdragen tot de verwezenlijking van de regionale, nationale, Europese en wereldwijde ambities om het verlies aan biodiversiteit tegen 2050 een halt toe te roepen en om te keren. (Visie 2050 van leven in harmonie met de natuur ten voordele van mens en planeet - Strategisch plan voor biodiversiteit 2011-2020 - Verdrag inzake biologische diversiteit van de Verenigde Naties)

Dit platform heeft tot doel:

Een nieuwe impuls geven aan de uitvoering van Europese en mondiale biodiversiteitsdoelstellingen in België, met name voor het mondiale biodiversiteitskader voor de periode na 2020.

Zichtbaarheid

De talrijke inspanningen voor biodiversiteit van een breed scala aan actoren bundelen en zichtbaar maken.

Ondersteuning

Een reeks doelstellingen formuleren die als baken dienen om tot actie over te gaan.

Impact

Het effect van individuele acties vergroten naarmate zij collectief bijdragen tot de gemeenschappelijke doelstellingen.

Ontwikkeling

Ervoor zorgen dat inspirerende voorbeelden worden vermenigvuldigd en opgeschaald.

Partnerschappen

Partnerschappen tussen private en publieke actoren aanmoedigen.

Klaar om actie te ondernemen?

Laten we samen onze doelen bereiken!

Partners

Embuild Vlaanderen Logo

Universiteit Hasselt

Embuild Vlaanderen Logo

Jane Goodall Institute Belgium

Embuild Vlaanderen Logo

Leefmilieu Brussel - Bruxelles Environnement

Embuild Vlaanderen Logo

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement

Embuild Vlaanderen Logo

Regionale Landschappen

Embuild Vlaanderen Logo

Agentschap Natuur en Bos

Embuild Vlaanderen Logo

Instituut Natuur-en Bosonderzoek

Embuild Vlaanderen Logo

Vlaams Bijeninstituut

Embuild Vlaanderen Logo

De Bosgroepen

Be Biodiversity Logo

Belgian Biodiversity Platform

Embuild Vlaanderen Logo

The Shift

Embuild Vlaanderen Logo

Vlaamse Landmaatschappij

NL