Green4Grey

Transforming grey semi-artificial landscapes into green-blue stepping stones in suburban areas

Vlaamse Landmaatschappij

Commencé en : 2024

Projet par : Vlaamse Landmaatschappij

Commencé en : 2024

Project

Green4Grey is een Life+-project waarin grijze halfkunstmatige landschappen via een multifunctionele, geïntegreerde en participatieve aanpak omgezet werden in meer natuurlijke stadslandschappen. In zes projectgebieden, 3 in de Vlaamse Rand rond Brussel en 3 in het verstedelijkte gebied de Wijers rond Hasselt-Genk, werden groen-blauwe infrastructuren gerealiseerd. Tijdens het ontwerpen van elk projectgebied is rekening gehouden met de maatschappelijke meerwaarde die de verschillende projectgebieden kunnen bieden. Dit resulteerde in een veelzijdige invulling waarin natuur en biodiversiteit, leren over ons milieu, gezondheid, welzijn en rust, een groene werk- en woonomgeving, klimaatadaptatie, buitenactiviteiten, duurzame voedselproductie, en verbetering van de waterkwaliteit en waterbuffering gecombineerd werden al naar gelang de noodzaak.

Site du projet

Vlaanderen

Contribution(s)

Coût du projet

Au-delà de 500.000 €

Participant(s)

a. Life project (European Union): financial contribution b. Vlaamse Landmaatschappij c. Natuurpunt d. De Wijers e. Gemeenten Beersel, Diepenbeek, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Zaventem f. Stad Genk g. Buurtbewoners

How are the criteria met?

Urban and peri-urban areas

Initiatives éventuelles à laquelle le projet participe :
Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit

Maintenance à long terme

Benefits

- De randstedelijke natuur en biodiversiteit neemt toe. - Waterbuffering & -opslag - De waterkwaliteit is verbeterd - Een groenere werk- en leefomgeving en de mogelijkheid tot recreatie/activiteiten in de open ruimte resulteert in een betere gezondheid/welzijn. - Milieueducatie - Duurzame voedselproductie - Klimaatadaptatie.

Other projects linked to the objective "Urban and peri-urban areas"

EN