Poelen: parels in het landschap

Water is leven: poelen als bronnen van biodiversiteit

Regionale Landschappen

Commencé en : 2024

Projet par : Regionale Landschappen

Commencé en : 2024

Le projet

Regionale Landschappen onderhoudt en graaft nieuwe poelen om het leefgebied voor watergebonden planten en dieren te verbeteren en verbinden en zo het ecologisch netwerk in het werkingsgebied te versterken. Via sensibilisatie en promotie worden verschillende doelgroepen overtuigd van de waarde van natuurlijke poelen. Door de aanleg en het herstel van ons poelennetwerk stellen wij de toekomst voor kikkers, salamanders en tal van andere waterdieren veilig.

Site du projet

Vlaanderen

Contribution(s)

Coût du projet

En-dessous de 10.000 €

Participant(s)

a. Financiering: leefmilieusubsidies van de provincies (70%); particulieren 30% b. Regionale Landschappen: advies, ondersteuning, uitvoering

Comment les critères de l’objectif sont-ils remplis ?

Connectivité écologique

- De veilige migratie van dier- en/of plantensoorten doorheen de verschillende gebieden van het groenblauwe netwerk vergemakkelijken. - Herstellen en/of bevorderen van biodiverse landschapselementen (e.g. bomen, hagen, bloemen, rivieren) langs lineaire infrastructuren (e.g. wegen, spoorwegen). - De aanpassingen ecologisch beheren (
Initiatives éventuelles à laquelle le projet participe :
Le projet ne fait partie d'aucune initiative existante.

Maintenance à long terme

Drie jaar na poelaanleg of –herstel komt RLRL langs om de poel te monitoren. Hierbij worden waterparameters gecontroleerd en wordt een inventaris opgesteld van de aanwezige waterplanten, waterdieren en amfibieën. De bekomen soortendata worden ingevoerd op www.waarnemingen.be. De resultaten worden samen met een beheeradvies overgemaakt aan de poeleigenaar of –beheerder.

Bénéfices

Verbetering van de landschaps- en natuurwaarde. Ondersteuning kwetsbare amfibieënsoorten zoals de kamsalamander.
FR