Natuurboerderij Het Bolhuis

Een biologische veehouderij

Natuurboerderij Het Bolhuis

Commencé en : 2024

Projet par : Natuurboerderij Het Bolhuis

Commencé en : 2024

Le projet

Natuurboerderij het Bolhuis is een biologische veehouderij die nauw samenwerkt met de natuurbeheerders Natuurpunt en Agentschap voor Natuur en Bos bij het beheer van 100 ha valleigebieden, natuurlijke graslanden, heide en bos. Het Bolhuis houdt zeldzame oude lokale rassen: Kempische roodbont runderen, Ardense Voskopschapen en Kempische geiten. Deze dieren grazen in de natuurgebieden. Het hooi uit de natuurgebieden dient als wintervoer. Het landbouwbedrijf sluit alle kringlopen. Het voer wordt zelf gewonnen, er wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden of kunstmest. Het bedrijf werkt op dezelfde manier als de eeuwenoude Kempische heideboerderij met ‘outfields’ (de natuurgebieden waar de dieren grazen) die verschraald worden zodat op de aangerijkte ‘infields’ (de eigen landbouwgronden van het bedrijf met eiwitgewassen) gezond en krachtig voer voor het vee kan geteeld worden.

Site du projet

Diest

Contribution(s)

Coût du projet

50.000 - 100.000 €

Participant(s)

- Natuurpunt vzw (beheerteams van Dassenaarde, Catselt, Demerbroeken en Zammels Broek) - Agentschap Natuur en Bos (Vlaamse natuurreservaten Webbekoms Broek en Vallei van de Drie Beken)

Comment les critères de l’objectif sont-ils remplis ?

Produits agricoles et animaux

Initiatives éventuelles à laquelle le projet participe :
EU organic label Biogarantie label

Maintenance à long terme

Beheer in samenwerking met Natuurpunt en Agentschap voor Natuur en Bos

Bénéfices

- Natuurbeheerders hebben een betrouwbare partner om op een goedkope wijze de natuurdoelen te realiseren in hun natuurgebieden. - Er is geen negatieve milieuimpact door de grondgebonden veehouderij, gesloten kringlopen, de netto afvoer van stikstof, geen gebruik van kunstmest of pesticiden, spaarzaam watergebruik, … - De kruidenrijke grasklaverlanden hebben een economische meerwaarde (goedkope bron van eiwitten voor het vee) maar zorgen ook voor een positieve biodiversiteitsbijdrage: bodembiodiversiteit, attractief voor insecten, kleine vogels en zoogdieren maar ook voor predatoren als uilen, ooievaar, buizerd, wespendief, … - Bezoekers kunnen op het Bolhuis de natuur en het boerenleven komen meemaken via het toeristisch aanbod van het bedrijf. - Via bijdragen aan onderzoek en onderwijs komen tientallen onderzoekers en honderden studenten in contact met natuurinclusieve, agro-ecologische, kringlooplandbouw. - Grotere beschikbaarheid van lokale seizoensproducten op de Belgische markt

D'autres projets liés à l'objectif : "Produits agricoles et animaux"

FR