Groene Oases

Je weg naar een groene speelplaats

Regionale Landschappen

Commencé en : 2024

Projet par : Regionale Landschappen

Commencé en : 2024

Le projet

Met dit proefproject wil provincie Antwerpen scholen ondersteunen in het ontharden en vergroenen van speelplaatsen. Binnen dit project bekijken we op maat van de school wat haalbaar is en stel je zelf je vergroeningspakket samen! Kiezen jullie voor (fruit)bomen en hagen? Of wordt jullie speelplaats een bruisende speeloase met een tegeltuintje, insectenhotel en een snoepstruik? Op maat van de school wordt gewerkt met kleine, middelgrote en grote oases. Afhankelijk van de gekozen oase kan de school met een vooraf bepaald budget uitvoeringen doen op zijn speelplaats.

Site du projet

Provincie Antwerpen

Contribution(s)

Coût du projet

En-dessous de 10.000 €

Participant(s)

Provincie Antwerpen zorgt voor de middelen en coördinatie, de Antwerpse Regionale Landschappen helpen je bij de uitvoering. Deelnemen kan daardoor enkel voor scholen waarvan de stad, gemeente of district aangesloten is bij een Regionaal Landschap. MOS doet begeleiding op de scholen rond het draagvlak en de integratie van vergroening in de schoolwerking (wat kunnen we met dat groen: kinderen betrekken, meenemen in de lessen). + Deelnemende scholen die meer dan 2500 euro krijgen dragen financieel 30% bij.

Comment les critères de l’objectif sont-ils remplis ?

Bâtiments et infrastructures

- Zo veel mogelijk de natuur behouden ter vervanging van betonnen en grijze oppervlakken. - De specifieke ecologische kenmerken van het gebied (e.g. de topografie, het landschapstype, de plaatselijke fauna en flora) respecteren en/of verbeteren om het grijze/betonnen oppervlak efficiënt te vervangen. - Inheemse en lokale soorten/subsoorten gebruiken die veerkrachtiger zijn en beter bestand tegen klimaatverandering.
Initiatives éventuelles à laquelle le projet participe :
Le projet ne fait partie d'aucune initiative existante.

Maintenance à long terme

Deelnemende scholen garanderen dat realisaties voor een minimum van 10 jaar behouden blijft.

Bénéfices

- Een groene oase resulteert in een betere leefomgeving door een afname van het hitte eiland effect, een toename in het indringen van regenwater, en de creatie van een groenere omgeving. - De groene oase wordt geintegreerd binnen het educatieve/pedagogische project van de deelnemende school. - Door de keuze voor inheemse vegetatie zetten we in voor het behoud van de lokale biodiversiteit; speelplaatsen worden omgevormd tot stapstenen in het versnipperd landschap.

D'autres projets liés à l'objectif : "Bâtiments et infrastructures"

FR