Forest in One Day Genk 2023

Creatie van een nieuw bos
Développer le réseau bleu-vert

Jane Goodall Institute Belgium

Site web du projet

Commencé en : 2024

Projet par : Jane Goodall Institute Belgium

Site web du projet

Commencé en : 2024

Le projet

Op het perceel van 2,5 ha werden eerst de aanwezige Amerikaanse Vogelkers gekapt, een invasieve soort die de biodiversiteit kan verstoren. De keuze van de boomsoorten, de voorbereiding van het terrein en de begeleiding van de plantactiviteit gebeurde door Sylva Nova. Het nieuwe bos is een gemengd loofbos, en zal in de toekomst veerkrachtig en biodivers zijn, en zo bijdragen aan een beter klimaat voor mens, dier en natuur.

Site du projet

Contribution(s)

Coût du projet

Participant(s)

– stadsbestuur van de Stad Genk en Jane Goodall Institute Belgium: organisatie en financierders
– Sylva Nova: technische ondersteuning van plantactiviteit
– vijwilligers van JGI, bedrijfsleven, jongeren en leiders van de -gidsen en scoutsgroepen van Genk: planten

Comment les critères de l’objectif sont-ils remplis ?

Initiatives éventuelles à laquelle le projet participe :

Maintenance à long terme

Bénéfices

FR