Vergroening pompstations

Ons doel is om minder beton te gebruiken. Minder bestrating betekent meer infiltratie en een vermindering van het opwarmingseffect.
Het groenblauwe netwerk uitbreiden

Stad : Flanders

Regio : Flanders

Project van : Aquafin

Aangesloten op : Okt 2022

Het project

Tot op heden werden onze gebouwde pompstations enkel omheind met 2m hoge Bekaert draden. Dit om de veiligheid te garanderen van de omgeving en onze operatoren. Enkel indien de vergunning verlener dit vraagt, wordt een groenscherm voorzien.

Vanaf het najaar 2022 worden nieuwe ontwerprichtlijnen voorzien.

Hierbij wordt steeds een groenscherm voorzien behalve op expliciete vraag om geen te voorzien. Ook wordt de omheining enkel om de installatie gezet en niet om het hele terrein. Zo kan de verharding ook beperkt worden aangezien alles binnen de omheining verhard moet worden om toegankelijkheid te garanderen

Wie is er bij betrokken?

Interne diensten Aquafin

Bijdrage aan de doelstelling "Natuurgebaseerde oplossingen"

Doelstelling is het bekomen van een beter waterbeheer, afbouwen van verharding en het versterken van de biodiversiteit.

Hemelwater maximaal laten infiltreren in de bodem en niet meer afvoeren, de te creëren wadi of buffer wordt ook nog eens biodivers ingericht.

Hoe worden de criteria van de doelstelling ingevuld?

Dit nieuwe richtlijnvoorstel zal de biodiversiteit bevorderen en het groene scherm zal zorgen voor een groen element in een verstedelijkt gebied.

Criteria :

De specifieke milieu- en ecologische kwaliteiten van het gebied (bijvoorbeeld topografie, landschapstype, plaatselijke flora en fauna, enz.)

De natuur/natuurlijke processen gebruiken ter ondersteuning van de biodiversiteit om de uitdagingen van klimaatverandering en waterbeheer (inclusief overstromingsbeheer) aan te gaan.

Onderhoudscriterium:
Voor elke locatie heeft Aquafin richtlijnen uitgeschreven voor een biodiversbeheer van de site, deze zijn opgenomen in een raamcontract groenbeheer.

Hoe:
Wij zetten ons in voor een beter waterbeheer waarbij regenwater zoveel mogelijk in de bodem kan infiltreren en niet meer wordt afgevoerd, de aan te leggen wadi of buffer zal ook biodivers zijn.

Meer blauw en groen en minder grijs.

Voordelen

Net als bij de zonnepanelen betrekken we veel technische mensen in dit verhaal. De goede samenwerking en dialoog met deze technische mensen zorgt ervoor dat er bij hen ook meer begrip is voor deze nieuwe aanpak.

We stellen ook vast dat er een groter bewustzijn is ontstaan wanneer we het over het belang van biodiversiteit en waterbeheer hebben.

Andere projecten in verband met de doelstelling "Natuurgebaseerde oplossingen"

Ferme naturelle « Het Bolhuis »

Natuurboerderij het Bolhuis

La ferme naturelle « Het Bolhuis » est une ferme d’élevage biologique qui travaille en étroite collaboration avec « Natuurpunt » et « Agentschap voor Natuur en Bos » (ANB).

Lees meer
Panneaux solaire et biodiversité

Zonnepanelen en biodiversiteit

Aquafin is een grootverbruiker wat elektriciteit betreft en heeft enkele jaren geleden de keuze gemaakt om enkel nog groene en duurzame elektriciteit te verbruiken.

Lees meer
NL