Travaux d’infrastructures et biodiversité

De Zilverberkstraat en Leeuwerikstraat vormen een bestaande wijk die helemaal werd heraangelegd.
Het groenblauwe netwerk uitbreiden

Stad : Flanders

Regio : West-Vlaanderen

Project van : Aquafin

Aangesloten op : Okt 2022

Het project

De Zilverberkstraat en Leeuwerikstraat vormen een bestaande wijk die helemaal werd heraangelegd. Een ideale gelegenheid om de aanpak van hemelwater te herdenken.

Er waren best wel wat uitdagingen: de omgeving heeft een hoog grondwaterpeil en de bodem is slecht doorlatend. Toch gingen we in dit project voor volledige infiltratie van hemelwater op een groene manier.

Er kwam een infiltrerende onderfundering onder het wegdek dat zelf ook waterdoorlatend is. Als het hard regent, en het water stroomt naar de zijkant van de weg, dan komt het in wadi’s of in parkeervakken met grasdallen terecht.

Nog te veel water? Geen nood, de overloop leidt naar een buis onder de weg. Ook de woningen zijn via infiltrerende huisaansluitputjes aangesloten op deze buis.

Wie is er bij betrokken?

Stad Turnhout, Aquafin en Tractebel-Engie NV, Vangeel wegenbouw

Bijdrage aan de doelstelling "Natuurgebaseerde oplossingen"

Door deze ontharding en wadi’s zijn er ook meer kansen voor biodiversiteit gerezen, samen met een betere waterhuishouding die de biodiversiteit mee in stand houdt. Er werden ook bomen geplant die mee een ecologische verbindingsfunctie kunnen geven. Dit ligt aan de rand van de stad en trekt zo het natuurlijke buitengebied de stad in. Door een aangepast bermbeheer kunnen de kansen hier nog vergroot worden door de Stad.

Hoe worden de criteria van de doelstelling ingevuld?

Criteria:
De specifieke milieu- en ecologische kwaliteiten van het gebied (bv. topografie, landschapstype, plaatselijke flora en fauna, ...) respecteren en/of versterken.De natuur/natuurlijke processen ter ondersteuning van de biodiversiteit gebruiken om de uitdagingen van klimaatverandering, waterbeheer (inclusief overstromingsbeheer) aan te pakken.

Onderhoudscriterium:
Aangezien deze projecten zich op publiek domein bevinden valt of staat alles bij een goed beheer door het lokale bestuur achteraf.

Hoe::

  • De natuur/natuurlijke processen die de biodiversiteit bevorderen en uitdagingen m.b.t. klimaatverandering, waterbeheer en bodemdegradatie aanpakken, en die socio-economische en milieuvoordelen en tegelijk een nettowinst voor de biodiversiteit opleveren -> infiltratie met blauwgroene elementen met verweving van sociaal gebruik van de nieuwe groene zones
  • Geïntegreerde/holistische aanpak met andere relevante acties gericht op de aanpak van uitdagingen inzake waterbeheer incl. overstromingsbeheer (in het binnenland en langs de kust), bodemdegradatie en klimaatadaptatie en -mitigatie -> klimaatadaptief, waterbeheer, sociaal weefsel
  • Respect voor de ecologische en milieukwaliteiten van het specifieke gebied
  • Respect voor de landschappelijke waarden en integratie in de directe omgeving->trekt de groene rand van Turnhout de stad in
  • De ecologische connectiviteit bevorderen->trekt de groene rand van Turnhout de stad in
  • Toereikend behoud van de natuurgebaseerde oplossing op lange termijn->robuust en gedragen ontwerp

Voordelen

Er is meer natuurbeleving, de open ruimte kan gebruikt worden voor ontmoeting en speelzone en de ontharding en vergroening zorgde ook voor verkeersremmende maatregelen. De biodiversiteit krijgt hier veel meer ruimte dan in de oorspronkelijke verhardde situatie of groenperkjes met hoge borduren. Door een aangepast maaibeheer kan dit in de toekomst nog versterkt worden.

Andere projecten in verband met de doelstelling "Natuurgebaseerde oplossingen"

Ferme naturelle « Het Bolhuis »

Natuurboerderij het Bolhuis

La ferme naturelle « Het Bolhuis » est une ferme d’élevage biologique qui travaille en étroite collaboration avec « Natuurpunt » et « Agentschap voor Natuur en Bos » (ANB).

Lees meer
Panneaux solaire et biodiversité

Zonnepanelen en biodiversiteit

Aquafin is een grootverbruiker wat elektriciteit betreft en heeft enkele jaren geleden de keuze gemaakt om enkel nog groene en duurzame elektriciteit te verbruiken.

Lees meer
Verdurisation des pompes à eau

Vergroening pompstations

Ons doel is om minder beton te gebruiken. Minder bestrating betekent meer infiltratie en een vermindering van het opwarmingseffect.

Lees meer
NL