Versterken van de lokale biodiversiteit

Aquafin heeft meer dan 200 waterzuiveringsinstallaties in Vlaanderen, al deze installaties worden sinds 2021 volledig biodivers ingericht en onderhouden.
Het groenblauwe netwerk uitbreiden

Stad : Flanders

Regio : Flanders

Project van : Aquafin

Aangesloten op : Okt 2022

Het project

Aquafin heeft meer dan 200 waterzuiveringsinstallaties in Vlaanderen, al deze installaties worden sinds 2021 volledig biodivers ingericht en onderhouden. Het gaat om 400ha, om dit te kunnen realiseren hebben we een globale en uniforme aanpak gehanteerd. De volgende stap is om in de toekomst streekgebonden noden wat biodiversiteit betreft in kaart te brengen en indien haalbaar de nodige ingrepen door te voeren.

Samen met externe actoren zoals Natuurpunt, Regionale Landschappen, ANB, Nationale Boomgaardstichting, lokaal bestuur, … zullen we bekijken welke noden er in een regio zijn.

Vandaag hebben we reeds streekgebonden ingrepen uitgevoerd in functie van de boomkikker, eikelmuis, zesvlekkige groefbij, amfibieën, bokken‐ en bijenorchis, sleedoornpage…

Wie is er bij betrokken?

Interne werkgroep biodiversiteit, Natuurpunt, Regionale Landschappen, ANB, Nationale Boomgaardstichting , lokaal bestuur

Bijdrage aan de doelstelling "Natuurgebaseerde oplossingen"

Deze aanpak moet de bestaande biodiversiteit versterken maar hoofdzakelijk de bedreigde fauna en flora beschermen. In bepaalde regio’s zijn bepaalde fauna en flora reeds verdwenen, met de externe actoren willen we bekijken of onze terreinen kunnen dienen als stapsteen in de hoop dat de verdwenen fauna en flora zich op termijn kan herstellen.

Hoe worden de criteria van de doelstelling ingevuld?

Alle ingrepen zijn natuurgerichte oplossingen die de waarde van de biodiversiteit vergroten, behouden of herstellen.

Criteria :
De specifieke milieu‐ en ecologische kwaliteiten van het gebied (bv. topografie,landschapstype, plaatselijke flora en fauna, ...) respecteren en/of versterken.De ecologische verbinding tussen natuuroplossingen en omliggende natuurgebieden versterken

Onderhoudscriterium:
Voor elke locatie heeft Aquafin richtlijnen uitgeschreven voor een biodiversbeheer van de site, deze zijn opgenomen in een raamcontract groenbeheer.

Hoe :
De ingrepen zijn allemaal natuurgebaseerde oplossingen die biodiversiteitswaarde versterken,in stand houden of herstellen. We zetten in op zowel fauna als flora

Voordelen

Onze installaties zijn omwille van het veiligheidsrisico niet toegankelijk voor derden, de natuurbeleving is dus hoofdzakelijk zichtbaar voor onze eigen medewerkers en bezoekers. In dit verhaal is de samenwerking met en het advies van externe actoren belangrijk om tot het beste resultaat te komen. Voor Aquafin als het belangrijk dat wij op deze manier laten zien dat een industriële site toch biodivers kan ingericht worden en dat inzetten op biodiversiteit deel uitmaakt van ons maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Andere projecten in verband met de doelstelling "Natuurgebaseerde oplossingen"

Ferme naturelle « Het Bolhuis »

Natuurboerderij het Bolhuis

La ferme naturelle « Het Bolhuis » est une ferme d’élevage biologique qui travaille en étroite collaboration avec « Natuurpunt » et « Agentschap voor Natuur en Bos » (ANB).

Lees meer
Panneaux solaire et biodiversité

Zonnepanelen en biodiversiteit

Aquafin is een grootverbruiker wat elektriciteit betreft en heeft enkele jaren geleden de keuze gemaakt om enkel nog groene en duurzame elektriciteit te verbruiken.

Lees meer
Verdurisation des pompes à eau

Vergroening pompstations

Ons doel is om minder beton te gebruiken. Minder bestrating betekent meer infiltratie en een vermindering van het opwarmingseffect.

Lees meer
NL