Zonnepanelen en biodiversiteit

Aquafin is een grootverbruiker wat elektriciteit betreft en heeft enkele jaren geleden de keuze gemaakt om enkel nog groene en duurzame elektriciteit te verbruiken.
Het groenblauwe netwerk uitbreiden

Stad : Flanders

Regio : Vlaanderen

Project van : Aquafin

Aangesloten op : Okt 2022

Het project

Aquafin is een grootverbruiker wat elektriciteit betreft en heeft enkele jaren geleden de keuze gemaakt om enkel nog groene en duurzame elektriciteit te verbruiken.

De huidige energieprijzen zorgen voor een versnelde plaatsing van zonnepanelen op onze bedrijfsterreinen, opwekken van groene stroom is positief in het kader van de klimaatproblematiek maar heeft als nadeel dat we een deel van onze resterende open ruimte inpalmen.

Onze technische mensen keken tot voor kort enkel naar de maximale opbrengst van de zonnepanelen, bij nieuwe projecten wordt de werkgroep biodiversiteit steeds bevraagd.

We brengen waardevolle biodiverse locaties en onze installaties in kaart, die een belangrijke rol spelen als ‘stapsteen’. Aan deze locaties mag niet of zo weinig mogelijk geraakt worden. We brengen ook locaties in kaart waar we de biodiversiteit kunnen versterken zodat zonnepalen en biodiversiteit hand in hand kunnen gaan.

Wie is er bij betrokken?

Interne energiemanager, interne werkgroep biodiversiteit , interne ambassadeurs ecologische landschapsinrichting

Natuurgebaseerde oplossingen

In dit project ligt de focus hoofdzakelijk op het in stand houden van de bestaande biodiversiteit bij het opwekken van groene stroom.

Hoe worden de criteria van de doelstelling ingevuld?

Criteria :
De specifieke milieu- en ecologische kwaliteiten van het gebied (bv. topografie, landschapstype, plaatselijke flora en fauna, ...) respecteren en/of versterken

Onderhoudscriterium:
Voor elke locatie heeft Aquafin richtlijnen uitgeschreven voor een biodivers beheer van de site, deze zijn opgenomen in een raamcontract groenbeheer.

Hoe:
Bij de plaatsing van zonnepanelen houden we ook rekening met het visuele aspect, we streven ernaar om dit maximaal aan het oog van fietsers en wandelaars te onttrekken.

De plaatsing moet een minimale impact hebben op de bestaande biddiversiteit, de negatieve impact proberen we elders op de locatie te compenseren, bv geen schaduw creëren aan de zonneoever van een poel.

De zone rond onze zonnepanelen moet onderhouden worden met een maximaal respect voor de biodiversiteit, bv gefaseerd maaibeheer ipv klassiek maaien.

Voordelen

De goede samenwerking en dialoog met de technische mensen zorgt ervoor dat er bij hen ook meer begrip is voor deze nieuwe aanpak. We stellen ook vast dat er een groter bewustzijn is ontstaan wanneer we het over het belang van biodiversiteit hebben.

Andere projecten in verband met de doelstelling "Natuurgebaseerde oplossingen"

Natuurboerderij het Bolhuis

Natuurboerderij het Bolhuis

La ferme naturelle « Het Bolhuis » est une ferme d’élevage biologique qui travaille en étroite collaboration avec « Natuurpunt » et « Agentschap voor Natuur en Bos » (ANB).

Lees meer
NL