Afstroming regenwater duurzamer maken

Binnen het patrimonium van Aquafin bevinden zich ook heel wat dienstgebouwen.
Het groenblauwe netwerk uitbreiden

Stad : Flanders

Regio : Flanders

Project van : Aquafin

Aangesloten op : Okt 2022

Het project

Binnen het patrimonium van Aquafin bevinden zich ook heel wat dienstgebouwen.

Deze dienen systematisch gerenoveerd te worden. Deze renovaties vallen niet altijd binnen een verplichting van stedenbouwkundige vergunningen (vb nieuwe ramen plaatsen). Hierdoor wordt de waterhuishouding van deze gebouwen niet altijd herbekeken. In vele gevallen is de regenwaterafvoer nog steeds aangesloten op het influent van het zuiveringsstation.

Met dit project wensen we ervoor te zorgen dat de waterhuishouding van deze te renoveren dienstgebouwen steeds kritisch bekeken wordt en er een kosten baten analyse wordt gemaakt waarin bekeken wordt of het opportuun is om met groen blauwe maatregelen zoals wadi’s infiltratiekommen, of infiltratie geulen het afstromend regenwater lokaal te infiltreren.

Wie is er bij betrokken?

De interne diensten Aquafin

Bijdrage aan de doelstelling "Natuurgebaseerde oplossingen"

Doelstelling is het bekomen van een beter waterbeheer, afbouwen van verharding en het versterken van de biodiversiteit. hemelwater maximaal laten infiltreren in de bodem en niet meer afvoeren, de te creëren wadi of buffer wordt ook nog eens biodivers ingericht.

Hoe worden de criteria van de doelstelling ingevuld?

Criteria :
De natuur/natuurlijke processen gebruiken ter ondersteuning van de biodiversiteit om de uitdagingen van klimaatverandering en waterbeheer (inclusief overstromingsbeheer) aan te gaan.

Onderhoudscriterium:
Een goede waterhuishouding is een van onze core-business activiteiten, de collega’s van operations en asset management monitoren regelmatig de werking van de infrastructuur en sturen bij waar nodig.

Hoe:
We zetten in op een beter waterbeheer waarbij hemelwater maximaal kan infiltreren in de bodem en niet meer wordt afgevoerd, de te creëren wadi of buffer wordt ook nog eens biodivers ingericht.

Meer blauw en groen en minder grijs.

Voordelen

Net als bij de zonnepanelen betrekken we veel technische mensen in dit verhaal. De goede samenwerking en dialoog met deze technische mensen zorgt ervoor dat er bij hen ook meer begrip is voor deze nieuwe aanpak. We stellen ook vast dat er een groter bewustzijn is ontstaan wanneer we het over het belang van biodiversiteit en waterbeheer hebben.

Andere projecten in verband met de doelstelling "Natuurgebaseerde oplossingen"

Ferme naturelle « Het Bolhuis »

Natuurboerderij het Bolhuis

La ferme naturelle « Het Bolhuis » est une ferme d’élevage biologique qui travaille en étroite collaboration avec « Natuurpunt » et « Agentschap voor Natuur en Bos » (ANB).

Lees meer
Panneaux solaire et biodiversité

Zonnepanelen en biodiversiteit

Aquafin is een grootverbruiker wat elektriciteit betreft en heeft enkele jaren geleden de keuze gemaakt om enkel nog groene en duurzame elektriciteit te verbruiken.

Lees meer
Verdurisation des pompes à eau

Vergroening pompstations

Ons doel is om minder beton te gebruiken. Minder bestrating betekent meer infiltratie en een vermindering van het opwarmingseffect.

Lees meer
NL