Forestbase

Bij Forestbase streven we naar de bescherming van alle primaire regenwouden wereldwijd.
Biodiversiteitsvriendelijke productie en consumptie

Stad : Brussels

Regio : Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Project van : Forestbase

Aangesloten op : Maart 2022

Het project

​Bij Forestbase streven we naar de bescherming van alle primaire regenwouden wereldwijd. Ontbossing is een crisis in grondgebruik die wordt gestuurd door financiële prikkels. Natuur is inherent verbonden met grond. Op grond staat overal een prijs. Dat betekent dat natuur in het financiële systeem vervat zit, maar slechts gedeeltelijk. Wouden worden verkocht voor de waarde van de grond, en de ongerepte natuur die erop aanwezig is wordt van generlei economische waarde ingeschat. Dit betekent dat het prijskaartje van natuur veel te laag is.

Voor elke hectare is er een businesscase-competitie: instandhouding vs landbouw vs houtwinning vs andere. Instandhouding wint haast nooit. Bovendien, is het gangbaar dat de wouden vervat zitten in eigendomsaktes voor percelen tot wel 100.000 hectare en bijgevolg moeilijk aan te kopen zijn. Er bestaat momenteel geen wereldwijd prijsanker voor bossen en de sluimerende vraag op de markt maakt hun waarde niet waar. Het is normaal dat plaatselijke grondeigenaren hun bedrijf verkopen voor lage prijzen tot amper € 25/hectare.
Forestbase wil activadossiers opbouwen om precedenten te creëren met de ambitie om de wereld de werkelijke financiële waarde van de natuur te laten zien. Wij kopen primaire wouden, altijd groter dan 10.000 hectare, beschermen ze en brengen ze op de markt als natuurlijke infrastructuuractiva in een gestabiliseerde juridisch-financiële vorm. Door de dynamiek van de financiële markt te ontsluiten, denken wij een veel hoger prijsniveau voor wouden te kunnen bereiken dan nu het geval is. Uit onze financiële modellen, die we extern hebben laten uitwerken, blijkt dat dit prijspunt kan oplopen tot meer dan 10.000 euro/ha, wat in sterk contrast staat met de huidige 25 euro/ha.

Wie is er bij betrokken?

Primaire natuur:
De businesscase voor instandhouding van de natuur op het perceel wordt financieel interessanter en is daardoor beter bestand tegen de concurrentie van landbouw en houtwinning.

Plaatselijke bevolking:
Tientallen miljoenen kleine landbouwgezinnen bezitten wereldwijd sluimerende rijkdom in de vorm van primaire natuur. Het ontsluiten van deze rijkdom maakt hen financieel sterker.

Volledige landen:
Veel landen bezitten sluimerende rijkdom in de vorm van primaire natuur. Door deze rijkdom financieel te ontsluiten worden zij financieel sterker op de wereldmarkt. Heel wat landen schrijven vandaag in hun nationale boekhouding 0 euro in voor natuur. Door hierop een getal in de buurt van 10.000 euro/ha te zetten, kunnen miljarden worden vrijgemaakt, wat zal leiden tot een hernieuwde waardering voor de natuur op die hectaren.

Financiële stromen

Het groene financieren :
Door van het grondbezit een veel stabielere component te maken en door van bosgrond zelf een belegbaar en verhandelbaar goed te maken, introduceert Forestbase natuur in de financiële categorie van infrastructuuractiva. De aanwezigheid van natuur in deze categorie vormt een basislaag voor de gehele compensatiemarkt om er meer geloofwaardigheid en meer legitimiteit aan te geven.

​Wij hebben onze opzet zo ontworpen dat het financieel aantrekkelijk is om in de natuur te investeren, ook voor degenen die niets om de natuur geven. Op die manier kunnen wij zoveel mogelijk financiële middelen inzetten voor de instandhouding.

De financiering vergroenen:
Wij brengen biodiversiteit rechtstreeks naar de financiële markten. Wij ontsluiten grote tropische regenwouden die doorgaans een juridisch-financiële vorm hebben die voor financiële instellingen onwenselijk en qua compliance onmogelijk is om mee te werken. Zo beschermen wij bossen die anders dreigen te worden verkocht voor andere doeleinden dan de instandhouding van de natuur.

Hoe worden de criteria van de doelstelling ingevuld?

  • Wij stellen beleggers in staat rechtstreeks te beleggen in primaire wouden als infrastructuuractiva
  • Wij richten ons volledig op het behoud van volledige ecosystemen en daarom kopen wij wouden aan die altijd groter zijn dan 10.000 hectare
  • Onze projecten zullen worden gevolgd met behulp van technologie (dronevluchten, satellietbeelden, bodycams en akoestische apparaten).Maar wij zullen ook de socio-economische ontwikkeling volgen in de omgeving van de wouden die wij verwerven, aangezien wij het welzijn van de gemeenschappen als een belangrijke instandhoudingsfactor beschouwen.
  • Door het ontwerp is een investering in Forestbase een verbintenis tot onze biodiversiteitsnormen en gaat het gepaard met lessen voor het bedrijf om deze te verbeteren.
  • Wij verzoeken onze partners te bevestigen dat wij alleen gesprekken voeren in een context van respect voor de mitigatieladder en dat zij alleen compenseren wat zij intern niet redelijkerwijs kunnen oplossen.
  • Wij werken in het hart van de ontbossing en beschouwen ongerepte wouden als planetaire infrastructuur. Op die manier heeft wat wij doen een positief effect op alle 38 ecosysteemdiensten (koolstof, biodiversiteit, water, bestuiving, erosie, bodemkwaliteit, water-weercyclus, ...). Al deze ecosysteemdiensten leveren een klimaatbijdrage en door voorrang te geven aan primaire wouden (oerbossen) werken wij met wouden die beter bestand zijn tegen klimaatverandering dan herbeboste gebieden. Wij geloven dat rijke ecosystemen nog steeds het belangrijkste antwoord zijn op de klimaatverandering, vóór alle andere oplossingen.
  • Door de waarde van oerbossen te verhogen, verminderen we de wereldwijd beschikbare hectares voor landbouwgrond, aangezien veel belanghebbenden de instandhouding als beter zullen gaan beschouwen dan de landbouw wanneer we een omslagpunt bereiken. Op die manier is er een stimulans om de oogst van de resterende landbouwgrond efficiënter aan te pakken.
  • Door een nauwkeuriger norm vast te stellen, willen wij de term 'natuurlijk kapitaal' een striktere interpretatie geven.

Voordelen

Hogere financiële waarde voor natuur vermindert de druk om te ontbossen
Aangezien ontbossing voornamelijk wordt gestuurd door financiële prikkels, is het vrijmaken van een hogere prijs per hectare bosgrond de sleutel tot het ombuigen van de economische prikkel die de ontbossingseconomie aanstuurt. Wij zullen deze bossen op de publieke markten brengen, zodat wij het allereerste marktgestuurde en wereldwijd zichtbare prijsankerpunt voor tropische wouden kunnen bereiken. Onze kerntaak op lange termijn is de instandhouding van de natuur financieel de meest interessante businesscase maken voor elke hectare bosgrond. Voor onze eigen bossen streven wij naar democratische eigendom via beursnoteringen, en door 20-30 grote precedenten te scheppen, denken wij de prijsvorming voor primaire bosgebieden wereldwijd aanzienlijk te kunnen beïnvloeden. Wij willen daarnaast ook regeringen uitdagen om ons model te kopiëren. Wij zijn een disruptief financieel bedrijf op het gebied van instandhoudingsfinanciering. Het enige cijfer waar het ons op lange termijn om te doen is, is de globale prijs/hectare tropisch bos. Als we dat cijfer hoog genoeg kunnen krijgen, zullen we zien dat natuur wordt behandeld als rijkdom en dus veel beter beschermd wordt door degene die het bezit.

Ontsluiting van de waarde van de natuur, ontsluit rijkdom voor de eigenaar ervan (gezinnen, overheden).
Door de intrinsieke waarde dichter bij de reële marktprijs te brengen, willen wij rijkdom ontsluiten voor tientallen miljoenen gezinnen en zelfs hele landen in de tropische gordel die nu ongerepte wouden bezitten. Dit maakt hen financieel sterker en haalt de zuurstof uit de ontbossingseconomie.

Een gezondere en doeltreffender dynamiek van de compensatiemarkt
De gestandaardiseerde aanwezigheid van de natuur zelf op de financiële markten is de sleutel tot gezonde compensatiemarkten. Om in onze missie te slagen, besteden wij buitengewoon veel aandacht aan het grondbezit, omdat wij geloven dat dit de belangrijkste zwakte is in de huidige compensatiemarkten. We zullen alleen een gezonde marktdynamiek zien als zowel de activa (bosgrond) als het product ervan (ecosysteemdiensten) openbaar worden verhandeld. De compensatiemarkten zullen alleen in hun missie slagen als zij een hogere prijs/hectare voor bossen op de grond realiseren, wat nu niet het geval is.

Andere projecten in verband met de doelstelling "Financiële stromen"

Er zijn nog geen andere projecten in dit gebied.
Aarzel niet om er een voor te stellen!

NL